Od 1 grudnia 2021 roku w związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi obowiązują (do odwołania) w Pływalni limity osób korzystających z usług.

Skip to content