Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie!
➡️Do wygrania Nagroda: VOUCHER OPEN tj. bez limitu czasowego (dla jednej osoby na jeden dzień) do: CANDY PARK – Gigantyczny Park Dmuchańców w
Rzgowie https://www.facebook.com/candyparkrzgow/.

➡️ Technika wykonania prac: kształt skarpety powinien być wykonany ze sztywnego materiału typu brystol, karton, tektura i ozdobiony dowolną techniką.

➡️Prace należy składać od 16.12. do 19.12. do godziny 21:45 w kasie Pływalni.

➡️Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 20.12. 2019 podczas Imprezy Christmas Pool Party w godzinach 19.00-21.30 w Pływalni „Nawa”.

Zachęcamy, zapraszamy! 

Regulamin Konkursu na skarpetę świąteczną

Skip to content