25 lat temu 1995 roku, 16 września, ówczesny Prezydent Skierniewic Pan Włodzimierz Binder (fot. 1. ) ogłosił otwarcie krytego basenu w Skierniewicach (ITS Nr 37/1995 ; fot. 9 ).
⭐️ Oficjalna inauguracja odbyła się natomiast 30 marca 1996 roku podczas Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży Niepełnosprawnej, w której wzięły udział reprezentacje z 14 województw (fot. 6, 7, 8).
Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. poseł Krystyna Ozga, wicewojewoda Franciszek Opilowski, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Adam Gwara, prezes PZSN „START” Witold Dłużnik, sekretarz generalny PKOL Tadeusz Wróblewski ( ITS Nr 14/1996; fot. 10 ).
⭐️Inicjatorami i pomysłodawcami, dzięki którym w Skierniewicach powstała kryta pływalnia był wspomniany wyżej Włodzimierz Binder (Prezydent Miasta Skierniewice w latach 1990-1998, samorządowiec i przedsiębiorca) oraz Tadeusz Roszkowski (fot. 2) – ówczesny Radny Miasta Skierniewice, dyrektor „Ekonomika” w latach 1995-2006 oraz SP Nr 8 w latach 1985-1993, nauczyciel języka rosyjskiego.
⭐️Budynek Pływalni powstał bezpośrednio przy ówczesnej Szkole Podstawowej Nr 8 (aktualnie SP Nr 4, która mieści się przy ul. Szarych Szeregów na Osiedlu Widok w Skierniewicach)(fot. 4 i 5).
Pierwotnie Pływalnia miała być basenem przynależnym do szkoły i służyć uczniom skierniewickich szkół głownie do nauki i doskonalenia pływania. Ta bowiem stała się obowiązkowym punktem edukacji w skierniewickich szkołach. W wersji ostatecznej jednak obiekt został basenem miejskim, ogólnodostępnym dla mieszkańców Skierniewic i okolic (fot. 11).
⭐️W początkowych projektach obiekt miał posiadać tylko jedną (dużą) nieckę basenową z 6 torami o długości 25 metrów. Później jednak koncepcja uległa zmianie i do projektu dodano małą nieckę, jacuzzi oraz zjeżdżalnię.
⭐️W 1999 roku Pływalnia zdobyła Nagrodę Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (UKFiT) za najlepiej zaprojektowany i wykonany obiekt w kategorii kryte pływalnie.
⭐️W 1998 roku w Pływalni powstała Sekcja Pływacka „Nawa”, której założycielem był Tomasz Przybysz (obecnie Prezes „Nawa” Sp. z o.o.). W roku 2003 Sekcja przekształciła się w Uczniowski Klub Sportowy „Nawa” działający przy Zespole Szkół Integracyjnych w Skierniewicach.
⭐️Obecnie z inicjatywy urzędującego Prezydenta Skierniewic Krzysztofa Jażdżyka (fot. 3) trwają prace nad rozpoczęciem budowy nowego kompleksu sportowego, w skład którego wejdzie m.in. basen oraz kryte lodowisko (fot. 12 i 13 ). Główna sportowo-rekreacyjna niecka basenu będzie zawierała 8 torów do pływania sportowego i 10 torów typowo rekreacyjnych. Ponadto powstanie przestrzeń do nauki pływania. Nie zabraknie także niecki dla dzieci z urządzeniami zabawowymi. Zaplanowane lodowisko pozwoli na zmianę swojej głównej funkcji w okresie od wiosny do jesieni. Dzięki odpowiednim założeniom przestrzeń ta będzie mogła pełnić funkcję kortu tenisowego.
——————————————————
Fot. 1 – Pływalnia „Nawa”- zbiory własne
Fot. 2 – Pływalnia „Nawa” – zbiory własne
Fot. 3 – UM Skierniewice – zbiory własne
Fot. 4 – Radosław Stefanek – zbiory własne
Fot. 5 – Radosław Stefanek – zbiory własne
Fot. 6 – Andrzej Smyczek – zbiory własne
Fot. 7 – Andrzej Smyczek – zbiory własne
Fot. 8 – Andrzej Smyczek – zbiory własne
Fot. 9 – ITS (Informator Tygodniowy Skierniewic) Nr 37/1995 – zbiory archiwalne Muzeum Historycznego Skierniewic
Fot. 10 – ITS Nr 14/1996 – zbiory archiwalne Muzeum Historycznego Skierniewic
Fot. 11 – „Wieści z ratusza” Nr 15/1994(01.) – zbiory archiwalne Muzeum Historycznego Skierniewic
Fot. 12 – UM Skierniewice – zbiory własne
Fot. 13 – UM Skierniewice – zbiory własne

 

Skip to content