Od 1 grudnia 2021 r. w związku z reżimem sanitarnym (pandemia SARS Co-V-2) nie ma możliwości przebywania na terenie obiektu osób nie korzystających z usług Pływalni, w tym rodziców/opiekunów przyprowadzających i odbierających dzieci, które biorą udział w zajęciach nauki pływania (szkolne, grupowe, indywidualne).

Skip to content